Gratis Nyhetsbrev

Trødløs betaling

Med nytt Visa-kort vifter du med kortet og får prompte både billett, avis og kaffe.
Trådløs betaling med VISA

Nok å vise kortet
Nye Visa-kort med en databrikke gjør offline-betalinger mulige: I stedet for å trekke kortet og taste kode eller underskrive, er det tilstrekkelig å holde kortet foran leseren. Vift og betal.Dette systemet skal effektivisere betalinger på steder med høy kunde-gjennomstrømning, som for eksempel i kiosker og stasjoner. Kjøpsbeløpet begrenses oppad til 15 euro (cirka 120 kroner), for slik å begrense skadeomfanget ved svindel eller tap av kort. Innen 2010Wave and pay, som Visa kaller det nye systemet, er implementert gjennom et integrert reise- og betalingskort i samarbeid med Barclaycard og Transport for London i desember i fjor.

Betalingssystemet blir satt i system i Frankrike, Tyrkia, Spania og Sveits i løpet av 2007. I Norge må vi nok vente litt lenger før vi kan begynne å vifte med kortet når vi har dårlig tid. Målet er at hele Europa skal gå over til å bruke databrikken innen utgangen av 2010.

4,8 millioner kort
I Europa er det i dag 320 millioner Visa-kort i omløp. Norge ligger på Europa-toppen i Visa-kortbruk. I Norge finnes nemlig 4,8 millioner kort, det vil si at hver nordmann har mer enn ett av disse kortene til disposisjon. Mens 10 prosent av europeisk forbruk betales med Visa-kort, blir 30 prosent av det private norske forbruket betalt med Visa-kort.