Gratis Nyhetsbrev

Trekk kortet for en god sak

Gjennom egne kredittkort sikrer Røde Kors og WWF Norge seg støtte gjennom kortinnehaverens forbruk. For hvert kjøp går en liten prosentandel til organisasjonene, betalt av banken.
WWF Kredittkort

Ved å bruke disse kredittkortene er det altså ikke kortinnehaveren selv som gir av egne penger til organisasjonene. Derimot støttes disse automatisk hver gang Master Card-kortene er i bruk. Røde Kors og WWF Norge samarbeider med hver sin bank, og det er bankene som gir dem henholdsvis én og 0,7 prosent av kjøpesummen for hvert kjøp forbrukeren gjør med kortet. Bortsett fra dette fungerer de som vanlige kredittkort.

Les også: Sammenlign Kredittkort

I fjor utgjorde inntektene fra kortet 1,3 millioner kroner, så dette er en viktig inntektskilde for Røde Kors, forteller pressesjef Anne D. Nilsen i Røde Kors.På inntektsjaktHvorfor slike «humanitære» kredittkort dukker opp er Petter Eide, tidligere kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden-Kiese og nåværende generalsekretær i Care, ikke i tvil om.– Årsaken er opplagt. Det siste årets tap av tippemidler for organisasjonene gjør at de er på desperat leting etter nye inntjeningsmuligheter, sier Eide.Røde Kors bekrefter at et av målene med et slikt kredittkort er å finne alternative inntektskilder. De lanserte kortet for sine medlemmer i 2002, og gjorde det så tilgjengelig for alle i 2005. WWF Norge kom etter med sitt Master Card ved årsskiftet.– Generelt blir det stadig mer vanlig å bruke kredittkort. Når en forbruker først ønsker å skaffe seg et slikt kort, kan de like godt velge et der man støtter humanitært arbeid, er Anne D. Nilsen i Røde Kors og næringslivskontakt Eivind A. Sørlie i WWF Norge enige om.Så langt har 6300 personer tilgang på Master Card fra Røde Kors, mens 250 personer har skaffet seg WWF Norges kredittkort i løpet av de månedene kortet har eksistert.


Lønnsomt for banken?

Det er Handelsbanken Finans som samarbeider med WWF Norge. De gir 0,7 prosent av omsetningen i kortet til organisasjonen, i tillegg til en liten sum for hvert utstedte kort. Det var banken selv som foreslo samarbeid.WWF Sverige og Handelsbanken Finans Sverige introduserte WWF MasterCard på det svenske markedet for en del år tilbake, med gode erfaringer. Derfor ønsket vi å samarbeide om et slikt kredittkort her i Norge, forteller Nicolay Næss, markedssjef for Affinity & cobrand-kort i Handelsbanken Finans.Når det gjelder Røde Kors er det DnBNOR som samarbeider med dem. Banken gir én prosent til organisasjonen ved hvert kjøp og 60 kroner av årsavgiften.Det er DnBNOR som betaler for markedsføringen av Røde Kors Master Card, som en del av samarbeidet.

Du kan søke om kortene her: