Gratis Nyhetsbrev

Smartere og sikrere bankkort

Hvor mange kort har du i lommeboken? I fremtiden kan du kanskje klare deg med ett!

Sikrere kredittkort
Har du fått en brikke på bankkortet som ser ut som et simkort til mobilen? Da er du innehaver av et såkalt smartkort.

Bedre sikkerhet
Viktigst av alt med endringen som nå pågår med overgang til smartkort er den bedrede sikkerheten kortet gir.

Kort oppsummert er det i hovedsak to grunner til at man går over til smartkort.

1. Smartkortet gir bedre sikkerhet og utvidede bruksmuligheter.
2. Kortkopiering eller skimming vil bli mye vanskeligere.

På lengre sikt vil dessuten forfalskning av signatur med stjålne kort falle bort. Dette fordi bruk av pin-kode blir obligatorisk.

Kinderegg-kort
I disse kindereggtider kan smartkortet sies å være mer en tre ting på en gang. Bortsett fra at det i dette tilfellet faktisk stemmer.

Større minne
Smartkortet tillater kunden å lagre flere opplysninger i kortet. Kortet har en minnebrikke som kan lagre mye mer informasjon enn et kort med magnetstripe.

Informasjonen som sitter i minnebrikken kan både endres og oppdateres i motsetning til den informasjonen som sitter i magnetstripen.

Alt-i-ett
I teorien er det få begrensninger på hvilke tjenester som kan legges inn i kortet. Smartkort åpner muligheten til å samle flere tjemester i samme kort.

Kortstokken du bærer rundt i kortholder eller lommebok kan med andre ord bli betydelig mindre, og flere kan flyttes over på bankkortet.

Adgangskort, medlemskort, gavekort, småpengekort, billetering og ID er noen eksempler på dette.

Det kan for eksempel bli mulig å legge inn førerkortopplysninger sammen med bankkortet, som i Malaysia, eller også helseopplysninger, som i andre land.

Slipper «lesefeil»
Hvor ofte har du stått i en forretning og fått beskjeden «lesefeil» opp på kortautomaten? Mest sannsynlig snakker vi om mer enn én gang.

De nye smartkortene skal derimot ikke dras, men stikkes ned i kortautomatene.

Fås som kredittkort
Smartkortet har i tillegg til de tidligere nevnte funksjonene også blitt ny standard for kredittkort.

Krevde utskiftning
Grunnen til at smartkort nå inntar det norske kortmarkedet skyldes krav fra VISA og Mastercard. Kravene gjelder på verdensbasis.

Frem til den hele utskiftningen er gjennomført vil smartkortene bli utstedt med både magnetstriper og minnebrikke.