Gratis Nyhetsbrev

Kun kredittkort i Taxi

Har du kun kontanter, kan du komme til kort i drosjen. Oslo Transportarbeiderforening vil nemlig forby folk å betale med annet en kredittkort.

Foreningen har to forklaringer som støtter forslaget som skaper ramaskrik blandt taxikundene. De mener drosjesjåførene vil ha mye mer kontroll over omsetningen sin, og at det ikke vil være særlig attraktivt å rane drosjen.

– I dag har de aller fleste kredittkort, og da ser jeg ikke noe problemer med at det blir det eneste betalingsmiddelet i drosjer, sier leder Tore Løkkeberg i Oslo Transportarbeiderforening.

Forslaget har ikke blitt tatt vel imot av ledelsen i Norges Taxiforbund. De mener foreningens argumenter ikke holder mål.

Idag er det taksametersystemer som løser problemet med kontroll av omsetningen. All omsetning blir sendt inn til sentralen, som så sender videre til ligningskontoret.

Det blir også påpekt at rundt 70 prosent av drosjebetalingene allerede blir gjort med kredittkort. Dermed er de lite aktuelle ransobjekter.