Gratis Nyhetsbrev

Gjeldsofre søker hjelp i kirken

Du må skrive inn minst ét positivt søkeord med 3 eller flere tegn.

Stadig flere oppsøker kirken fordi de er fanget i et økonomisk uføre.

Gjeldsofre får krisehjelp i kirken

Mens samfunnsøkonomien går bedre enn noen sinne, er det stadig flere mennesker som opplever økonomisk havari. Og nå kommer de til kirken for å få hjelp.

Startet økonomikurs
Velstanden øker, men på kirkekontoret opplever de en helt annen trend. Stadig flere oppsøker kirken fordi de er fanget i et økonomisk uføre. Flere kirker har nå startet økonomikurs, og fått hjelp av flere frivillige økonomiske eksperter som gir råd om økonomi og jus.

- Har de økonomiske problemer, forsterker det alle andre problemer de har. Jeg hjelper til med å få en oversikt over økonomien og hjelper dem overfor offentlige etater, sier en av de økonomiske ekspertene.

Klipper kredittkortene
Ukontrollert bruk av kredittkort har skapt store problemer for mange av dem som er havnet i gjeldskrise. - Kredittkortene fører galt av sted for mange. Vi har gått sa langt at vi klipper kortene i stykker - med samtykke av eieren, sier Tønnesen.

- Det er mange menn i 20 - 30 års alderen, men også mange som er mye eldre enn det. Det er en klar tendens til at flere veldig unge mennesker kommer med sine mobiltelefonregninger, som de ikke klarer å ordne opp i. Gjeldsofre blir anbefalt av andre om å søke hjelp i kirken.