Gratis Nyhetsbrev

Få gratis lån fra jobben

Du må skrive inn minst ét positivt søkeord med 3 eller flere tegn.

Du kan låne over 40.000 kroner til 0% rente helt skattefritt fra arbeidsgiveren din. Forutsetningen er at du betaler tilbake lånet innen ett år.

Gratis lån fra jobben

Låner du 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden unngår du inntekstillegget på bruttolønnen din. Låner du mer, fører lånet til påslag i lønnen og dermed får du høyere skatt.

Kan låne 40.000 kroner
Grunnbeløpet i Folketrygden (1G) er i dag på 66.812 kroner. Du kan dermed låne 40.087 kroner både rentefritt og skattefritt. Betaler du tilbake pengene innen ett år, blir ikke frynsegodet beskattet.
Det er viktig å være klar over at lånet ikke er noe du automatisk har krav på, men noe arbeidsgiveren din kan gi deg.

Kan låne mer...
Låner du mer enn 40.087 kroner, er normrenten den laveste rentesatsen som kan brukes på arbeidsgiver- og familelån. For januar og februar er renten satt til 5,25%. For mars og april settes den ytterligere opp 5,50%.

Unngå dyre forbrukslån
Arbeidsgiverlånet er et ypperlig alternativ til dyre forbrukslån. Hvis alternativet er et forbrukslån med 20% effektiv rente, blir frynseverdien om lag 2.600 kroner etter skatt (forutsatt at du betaler ned lånet jevnt i løpet av året).

Tjener du over toppskattgrensen på 420.000 kroner, tilsvarer frynseverdien en lønnsøkning på nesten det dobbelte (44,8% marginalskatt). Tjener du mer enn 682.500 kroner er marginalskatten 47,8%.

Like store avdrag?
Eksempelet ovenfor er basert på at du betaler tilbake lånet med like store avdrag i tolv måneder. Betaler du ned hele lånet samlet innen utgangen av ett år, blir frynseverdien dobbelt så stor. Mange arbeidsgivere vil nok imidlertid kreve at du betaler tilbake med månedlig avdrag.

Husk at fritaket kun gjelder for ett lån. Du kan ikke ha flere smålån på 3/5 G samtidig. Reglene om skattefrie lån finner du i Lignings-ABC 2006, i kapittel «Lån fra arbeidsgiver», punkt 6.1.3.

Slik beregnes normrenten
Normrenten beregnes etter effektiv rente på 0-3 måneders statskasseveksler, pluss 0,5 prosentpoeng. Renten kan endres seks ganger i året, dersom rentemarkedet har endret seg minimum 0,25 prosentpoeng.

Kan også låne fra familie
Mange unge i etableringsfasen låner penger av foreldrene. For at dette ikke skal bli sett på som en arveoverføring, må normrentesatsen legges til grunn. Verdien av lavere rente må meldes inn til Skattefogden på skjema for gave/forskudd på arv.

Husk at også renter på lån fra familie og arbeidsgiver gir rett til fradrag på selvangivelsen.