Gratis Nyhetsbrev

10 råd for å unngå inkasso

Mange nordmenn sliter stadig med betalingsproblemer. Slik angriper du inkassovarselet.


Tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at drøye 4% av norske husholdninger har hatt tilbakevendende betalingsproblemer det siste året (tall fra 2005).

Yngre mest utsatt
Undersøkelsen viser at yngre folk i etableringsfasen er mest utsatt for betalingsproblemer. De som sliter mest i denne gruppen er enslige, enslige forsørgere og par som nylig er blitt foreldre.

Kan føre til inkasso
Betalingsproblemer fører fort til inkassokrav. Har du fått et inkassokrav i posten må du våkne opp. Lar du være å reagere kan du bli registerte med en betalingsanmerkning som gjør at du ikke får lån.

10 råd for hva du bør gjøre hvis du mottar et inkassovarsel:

1. Feil ved regningen?
Skriv brev eller e-post til fordringshaveren om at du er uenig i kravet. Du må ha en saklig grunn. Returner eventuelle mottatte varer. Meld fra til inkassobyrået. Hvis inkassobyrået tror på deg, slipper du å få flere krav.

2. Har barna fått inkassovarsel?
Barn under 18 år er umyndige og kan ikke bestille varer hvis du ikke har underskrevet bestillingen. Hverken bedriften eller inkassobyrået har rett til å inndrive slike krav. Klag og send varer i retur.

3. Har du ikke fått inkassovarsel?
Det er ikke lov for inkassobyrået å sende deg betalingsoppfordring uten at du har fått inkassovarsel først. Meld fra og send betalingsoppfordringen i retur.

4. Er gebyrene for høye?
Sjekk om inkassobyrået har beregnet riktige renter, salærer og gebyrer. Du har ikke plikt til å betale mer enn inkassobyrået maksimalt har rett til å kreve.

5. Ikke slutt med å åpne brev!
Regningen forsvinner ikke selv om du fortrenger den. Den kommer bare til å vokse. Og vokse.

6. Mangler du penger?
Lån av foreldre, slekt eller venner. Du kan også be om et kortsiktig lån i banken. Dette er bedre enn alternativet som er inkasso.

7. Dialog lønner seg!
Ring inkassobyrået og be om at kravet deles opp i flere månedlige rater. I noen tilfeller kan du redusere rentene eller hovedkravet, avhengig av avtalen mellom inkassobyrået og fordringshaveren.

8. Dårlig behandlet?
De fleste inkassobyråer er underlagt tilsyn av Kredittilsynet eller Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Meld fra dit eller til Klagenemnda for Inkassosaker hvis du er trakassert av inkassobyrået.

9. Saken til Forliksrådet?
Når du får brev om tilsvar, så skriv at du er uenig i kravet. Møt opp! Si din versjon og prøv å få til et forlik. Det er like bindende for fordringshaver som hvis du blir dømt. Sikrede krav (for eksempel boliglån) går rett til Namsmannen.

10. Får du dom mot deg?
Hvis du ikke møter opp i Forliksrådet, får du en uteblivelsesdom. Du må betale rubbel og bit, inkludert rettsgebyrer.

Betaler du ikke, foretar Namsmannen rettslig inkasso. Dette betyr trekk i lønnen hos din arbeidsgiver, eller beslag i luksusting. På kjøpet får du en betalingsanmerkning som vil hindre deg i å få lån og annen kreditt i tre til fire år.